Truyện Action
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Ragna Crimson
11 giờ trước

Ragna Crimson

Kẻ Đa Tài
11 giờ trước

Kẻ Đa Tài