Truyện Mystery
Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Dandadan!!
1 ngày trước

Dandadan!!

Darwins Game
1 ngày trước

Darwins Game