Truyện Supernatural
Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Super HxEros
17 giờ trước

Super HxEros

Dandadan!!
1 ngày trước

Dandadan!!

Đồ Long
1 ngày trước

Đồ Long