Truyện Supernatural
Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Player
11 giờ trước

Player

A.I. Doctor
11 giờ trước

A.I. Doctor

Dandadan!!
1 ngày trước

Dandadan!!

Đồ Long
2 ngày trước

Đồ Long