Truyện Action
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Tokyo Aliens
2 ngày trước

Tokyo Aliens

Nguyên Tôn
2 ngày trước

Nguyên Tôn

A-Bout!
2 ngày trước

A-Bout!